O nás

Odbornost

Mimo stavební výrobu v oborech HSV a PSV provádíme práce zemní a výkopové.
Pracovníci firmy se pravidelně zúčastňují odborných školení, vedoucí pracovníci využívají programu „celoživotního vzdělávání“ dle požadavků ČKAIT, čímž má firma veškerá kvalifikační předpoklady a potřebné certifikace pro vykonávané činnosti. Jsme držiteli certifikátů o provedeném odborném zaškolení pro několik zásadních výrobků v oblasti „kompletních zateplovacích systémů (např. Baumit, Cemix, Knauf, Cetris, Caparol atd.)
Firma je schopná realizovat zakázky s požadavkem na certifikát ISO 9001 (např. dotace ze strukturálních fondů EU, dotace v rámci programů ministerstev ČR apod.).

Potencionálním klientům nabízíme spolupráci při získávání dotací z programů „panel“ a „zelená úsporám“, samozřejmostí je výpomoc při zajištění financování akce.

ISO 9001 A 14001
Zelená úsporám

je program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR
zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností v rodinných a bytových domech.

KAREA realizuje zakázky za podpory programu Ministerstva životního prostředí "Zelená úsporám" včetně zpracování projektové dokumentace, tepelně - technických posouzení, energetických auditů a vyřízení žádostí.

Společnost KAREA, spol. s r. o. naleznete v Seznamu odborných dodavatelů na stránkách MŽP ZDE.

Historie Firmy

Rozpadem Sportovních staveb s.p. vznikla v Praze firma K+F s.r.o., která mimo jiné založila firmu KAREA, spol. s r. o. v Karlových Varech.
Název Karea je složenina odkazu „karlovarské reality“, které čekaly na sanace, rekonstrukce a adaptace. Zakladateli byli Mir. Králík a Ing. Vlad. Fryč, datem vzniku je 23. leden 1992, kdy byla zaregistrována u KS.
Náplní firmy byly a jsou novostavby a rekonstrukce v oboru Pozemních staveb, projekce a inženýrské činnosti, nákup a prodej-na všechny činnosti má firma platná živnostenská oprávnění.

Rozvoj firmy prakticky nastal po r.1993, po vstupu společníka Josefa Meiera, který byl zároveň jmenován výkonným ředitelem firmy. Znalost technologií a jednotlivých typů budov realizovaných na panelových sídlištích, podpořená několikaletou praxí u s. p. Pozemní stavby K. Vary, je průběžně využívaná při revitalizaci a regeneraci panelových domů i občanské vybavenosti v systémech T0B a MS 71.
Firma v 90.letech minulého století úspěšně sanovala a ozdravovala domy proti radonu na Jáchymovsku m.j. i používáním vlastních technologií a spoluprací s výzkumným ústavem. Meziresortní ministerská komise ve svých ročních zprávách vyhodnotila stavby realizované firmou KAREA, spol. s r. o. jako nejlepší, při dosažení největšího snížení hodnot radonu v interieru budov.

Velikost firmy je označena jako střední (do 25 pracovníků). Veškeré práce HSV i PSV si firma zajišťuje převážně vlastní kapacitou, specializované montážní práce provádí dlouhodobí renomovaní subdodavatelé s potřebnou praxí a kvalifikací. 
Společnost KAREA, spol. s r. o. se nikdy nepotýkala s platební neschopností, nebyla v úpadku, veškeré oprávněné finanční závazky vůči soukromým a státním subjektům respektuje a v dohodnutých termínech vyrovnává. Tuto skutečnost potvrdí úřady státní zprávy a reference našich obchodních partnerů. Firma si navíc vytvořila dostatečný provozní kapitál pro překlenutí případných potíží spojených s platební nekázní našich odběratelů.
Firma v minulosti realizovala více jak 100 GO a zhotovení nových střech, ve všech druzích krytin, s různými typy zateplení jedno i víceplášťových systémů. Stěžejní náplní jsou kompletní a komplexní zateplování budov, včetně sanací balkonů a lodžií. U těchto máme zpracovánu typovou PD pro jejich zazdívky a zasklívání. 

 

© Copyright Karea, spol. s.r.o. 2024
Vytvořilo <{webarime.cz}×(