Rekonstrukce, modernizace:

  • Zateplení – snížení energetické náročnosti budovy 
  • Rekonstrukce lodžií 
  • Výstavby, přestavby, rozšíření a obnovu budov 
  • Rekonstrukce, opravy či výměny střešní krytiny


 

Máme bohaté zkušenosti:

  • Opravy mostů 
  • Zhotovení oplocení, opěrných zdí a dalších staveb 


 

Něco o nás

Naše středně velká firma (do 25 pracovníků) zajišťuje veškeré HSV i PSV práce převážně vlastními silami, přičemž specializované montážní práce provádějí dlouhodobí renomovaní subdodavatelé. Společnost Karea nikdy neměla platební problémy, nebyla v úpadku a vždy plní své finanční závazky v dohodnutých termínech. Máme dostatečný provozní kapitál pro překlenutí případných platebních potíží našich odběratelů. Firma má zkušenosti s více než 100 realizacemi generálních oprav a nových střech, specializuje se na kompletní zateplování budov a sanace balkonů a lodžií, včetně zazdívek a zasklívání. 

Odbornost

Mimo stavební výrobu v oborech HSV a PSV provádíme práce zemní a výkopové.
Pracovníci firmy se pravidelně zúčastňují odborných školení, vedoucí pracovníci využívají programu „celoživotního vzdělávání“ dle požadavků ČKAIT, čímž má firma veškerá kvalifikační předpoklady a potřebné certifikace pro vykonávané činnosti. Jsme držiteli certifikátů o provedeném odborném zaškolení pro několik zásadních výrobků v oblasti „kompletních zateplovacích systémů (např. Baumit, Cemix,Knauf, Cetris, Caparol atd.)
Firma je schopná realizovat zakázky s požadavkem na certifikát ISO 9001 (např.dotace ze strukturálních fondů EU, dotace v rámci programů ministerstev ČR apod.).

© Copyright Karea, spol. s.r.o. 2024
Vytvořilo <{webarime.cz}×(