stavební a projekční činnost

Informace o nás

Co slíbíme, platí. Co postavíme, stojí.

 KAREA s.r.o. provádí projekční a stavební práce v oborech pozemního stavitelství

•  Stavební hmoty a materiály
•  Projektování pozemních staveb
•  Stavební činnost
   •  Objekty
   •  Odvodnění, lemování a větrání střech
   •  Tepelné izolace střech
       •  - zářením a magnetismem
• Rekonstrukce, modernizace
   •  Střechy ploché
 

Jsme členem  •  SPS ČR • Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR

 

Historie Firmy

Rozpadem Sportovních staveb s.p. vznikla v Praze firma K+F s.r.o., která mimo jiné založila firmu Karea s.r.o. v Karlových Varech.
Název Karea je složenina odkazu „karlovarské reality“, které čekaly na sanace, rekonstrukce a adaptace. Zakladateli byli Mir.Králík a Ing.Vlad.Fryč, datem vzniku je 23.leden 1992, kdy byla zaregistrována u KS.
Náplní firmy byly a jsou novostavby a rekonstrukce v oboru Pozemních staveb, projekce a inženýrské činnosti, nákup a prodej-na všechny činnosti má firma platná živnostenská oprávnění.

Rozvoj firmy prakticky nastal po r.1993, po vstupu společníka Josefa Meiera, který byl zároveň jmenován výkonným ředitelem firmy. Znalost technologií a jednotlivých typů budov realizovaných na panelových sídlištích, podpořená několikaletou praxí u s.p.Pozemní stavby K.Vary, je průběžně využívaná při revitalizaci a regeneraci panelových domů i občanské vybavenosti v systémech T0B a MS 71.
Firma v 90.letech minulého století úspěšně sanovala a ozdravovala domy proti radonu na Jáchymovsku m.j. i používáním vlastních technologií a spoluprací s výzkumným ústavem. Meziresortní ministerská komise ve svých ročních zprávách vyhodnotila stavby realizované firmou Karea s.r.o. jako nejlepší, při dosažení největšího snížení hodnot radonu v interieru budov.

Velikost firmy je označena jako střední (do 25 pracovníků). Veškeré práce HSV i PSV si firma zajišťuje převážně vlastní kapacitou, specializované montážní práce provádí dlouhodobí renomovaní subdodavatelé s potřebnou praxí a kvalifikací. 
Společnost Karea se nikdy nepotýkala s platební neschopností, nebyla v úpadku, veškeré oprávněné finanční závazky vůči soukromým a státním subjektům respektuje a v dohodnutých termínech vyrovnává. Tuto skutečnost potvrdí úřady státní zprávy a reference našich obchodních partnerů. Firma si navíc vytvořila dostatečný provozní kapitál pro překlenutí případných potíží spojených s platební nekázní našich odběratelů a práce realizujeme bez požadavku na finanční zálohy.
Firma v minulosti realizovala více jak 100 GO a zhotovení nových střech, ve všech druzích krytin, s různými typy zateplení jedno i víceplášťových systémů. Stěžejní náplní jsou kompletní a komplexní zateplování budov, včetně sanací balkonů a lodžií. U těchto máme zpracovánu typovou PD pro jejich zazdívky a zasklívání. Jako jedni z mála provádíme práce na fasádách domu za pomoci závěsné techniky-plošin.

Odbornost
Mimo stavební výrobu v oborech HSV a PSV provádíme práce zemní a výkopové.
Pracovníci firmy se pravidelně zúčastňují odborných školení, vedoucí pracovníci využívají programu „celoživotního vzdělávání“ dle požadavků ČKAIT, čímž má firma veškerá kvalifikační předpoklady a potřebné certifikace pro vykonávané činnosti. Jsme držiteli certifikátů o provedeném odborném zaškolení pro několik zásadních výrobků v oblasti „kompletních zateplovacích systémů (např.Baumit,Cemix,Terranova,Caparol atd.)
Firma je schopná realizovat zakázky s požadavkem na certifikát ISO 9001 (např.dotace ze strukturálních fondů EU, dotace v rámci programů ministerstev ČR apod.).

Potencionálním klientům nabízíme spolupráci při získávání dotací z programů „panel“ a „zelená úsporám“, samozřejmostí je výpomoc při zajištění financování akce.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode